Tag: kantor

Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, aby nabyć jednostkę waluty obcej.  DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (zmniejszenie wartości waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona wytworzone przez nich artykuły tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji są krótkie, bowiem wpływają na podniesienie poziomu inflacji (drożeć będą produkty importowane). Do tego dewaluacja zrobiona w konkretnym państwie, zachęca inne państwa,…

By Kajto Czerwiec 6, 2018 Off