Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Czerwiec 6, 2018 Off By Kajto

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, aby nabyć jednostkę waluty obcej. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (zmniejszenie wartości waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona wytworzone przez nich artykuły tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji są krótkie, bowiem wpływają na podniesienie poziomu inflacji (drożeć będą produkty importowane). Do tego dewaluacja zrobiona w konkretnym państwie, zachęca inne państwa, będące istotnymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem liczby dóbr a także usług, które można zakupić za konkretną cenę. Zazwyczaj będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach niestabilnego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje obniżeniem kursu konkretnej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie ceny towaru albo uslugi. Termin stosowany przede wszystkim w odniesieniu do podniesienia wartości waluty lokalnej do waluty obcej w sytuacji płynnych wartości walut (jest on normowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to przyrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie efektem deflacji. W systemie stałego kursu pieniądza podniesienie wartości waluty lokalnej nazywa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji jest poprawa siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego i zmniejszenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku wartości dóbr importowanych. Negatywne skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu a także przyrost kosztów pracy w relacji do kosztów pracy w innych krajach.Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.